ANBI

Om door de belastingdienst als ANBI instelling te worden erkend moeten kerkelijke gemeentes en diaconieën met ingang van 1 januari 2016 hun werkzaamheden kenbaar maken op een afzonderlijke website. Het Meer-Minder-Fonds valt onder de diaconie van de Protestantse gemeente te Hoofddorp.Zie voor de ANBI-gegevens www.pghoofddorp.nl

Doelstelling, beleid en bestuur Meer-Minder-Fonds

Waar staan we voor?
‘Mensen ver weg wat meer, wij hier wat minder’. Met die slogan steunt het Meer-Minder-Fonds een project dat mensen meer kansen op een goed leven wil geven. In vrede en rechtvaardigheid, gezond, met zuivere lucht en water, met kansen op onderwijs en ontwikkeling. De ene keer bouwen we een verdieping op een school in Guatemala die wil uitbreiden, de andere keer steunen we een activiteit die dakloze ouderen in Zimbabwe een net iets prettiger toekomst geeft. Altijd projecten van andere organisaties, die een jaar iets extra’s willen realiseren of iets nieuws willen opzetten.

Het idee van het Meer-Minder-Fonds is: we willen een leefbare aarde kunnen doorgeven aan onze  kinderen en kleinkinderen, maar ook aan die in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Wij kunnen best minder, ontdekten we. Van chips tot nu-al-een-nieuwe-telefoon, van elke dag wijn tot minder gauw weggooien. Het geld dat we besparen gebruiken we ook om het project te steunen.

Hoe pakken we het aan?
Er is een groeiende groep deelnemers aan het Meer-Minder-Fonds. Donateurs, vrienden, leden. Iedereen doet op zijn/haar eigen manier mee. Elk jaar in november kiezen de deelnemers een ander project. Dat volgen we dan het jaar daarop met informatie, meestal van mensen die er direct bij betrokken zijn. Ook kijken we of wij in Nederland een rol spelen in wat daar gebeurt. Willen wij te goedkope kleren waardoor kinderarbeid kan floreren? Komt van een situatie of land maar een kant in het nieuws, waardoor wij geen goed beeld krijgen? We kijken wat we er samen aan kunnen doen.

Door die aandacht op ‘minder’ kwamen we ook op duurzaamheid. Zo is het Meer-Minder-Fonds mede-initiatiefnemer van de Repair Cafés in Haarlemmermeer. Verder organiseren we geregeld activiteiten zoals wandelingen en fietstochten, waarin op duurzame manier interessante stukjes sociale of ecologische geschiedenis worden bekeken.

Wat willen we bereiken?
Het beleid voor de komende jaren is gericht op versterking van het aantal deelnemers. Speerpunt blijft het bijeenbrengen van het streefbedrag voor het jaar-project, naast het goed implementeren bij de deelnemers van de vragen en gedachten die het project oproept. Daarnaast: een beperkt aantal goede activiteiten rond de projecten en breder qua duurzaamheid.

Het Meer-Minder-Fonds heeft een bestuur van zes personen. Als statuten, ook voor verkiezing en verantwoordelijkheid van het bestuur, gelden de ‘Spelregels’.
Het bestuur is vertegenwoordigd in het bestuur van de Stichting Repair Café Haarlemmermeer.
Het Meer-Minder-Fonds is op Pasen 2006 opgericht door enkele leden van Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark. Het fonds is zelfstandig, maar valt rechtspersoonlijk en voor financieel toezicht onder de Diaconie van De Ark.

Jaarrekening 2016 en begroting 2017